Tlenoterapia to nowoczesny sposób leczenia Pacjentów z niewydolnością oddychania (w wyniku chorób płuc, jak i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POChP - powstałej min. wskutek palenia papierosów). Chorzy wymagający tlenoterapii w warunkach domowych stosują ją bezterminowo (długotrwałe i przewlekłe choroby płuc).
W czasie terapii Pacjent może przebywać w domu, co ma niemały wpływ na jego psychikę.

Tlenoterapia polega na korzystaniu z urządzeń, które dostarczają tlen do oddychania. W warunkach domowych używa się koncentratorów tlenowych, które „zagęszczają” tlen z powietrza.
Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii (niezbędne są badania wstępne, m.in. spirometria -pomiar funkcji płuc i gazometria -stężenie tlenu, i PCO2 we krwi).
Chory używający koncentratora samodzielnie w domu musi raz na 3 miesiące korzystać z opieki pielęgniarki z ośrodka terapii tlenem Poradni Pulmonologicznej, która ocenia jego stan. Oprócz tych wizyt obowiązkowe są regularne badania i kontrole w Poradni prowadzącej ośrodek leczenia tlenem.

Taka forma leczenia wpływa na poprawę stanu Pacjenta. Jednak wymagana jest świadomość dotycząca stosowanego leczenia i konieczność zaprzestania palenia papierosów (warunek skuteczności terapii).

Domowa tlenoterapia wpływa na:

  • poprawę jakości życia,
  • zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji,
  • wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc.
Timago Philips Respironics ResMed Safem GCE Nidek