Umów się na badanie - 666 629 038

Sen stanowi 1/3 naszego życia, jest niezbędnym warunkiem odpoczynku dla wszystkich organizmów. Krótkotrwały brak snu nie wpływa znacząco na kondycję organizmu, jednak gdy brakuje go długo może to doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organów, w szczególności mózgu, a nawet skończyć się śmiercią.

Od 10% do 30% ludzi skarży się na bezsenność, zaś około 10% dorosłych w średnim wieku cierpi z powodu nadmiernej senności dziennej. Obie te przypadłości zmniejszają zdolności regeneracyjne organizmu i pogarszają stan zdrowia.

Najbardziej niebezpieczne spośród zaburzeń snu są choroby związane z nieprawidłowym oddychaniem w nocy czyli z bezdechami!

W celu zdiagnozowania bezdechu śródsennego wykonywane jest badanie , które polega na całonocnej rejestracji saturacji (nasycenia) krwi tlenem, tętna, EKG, ruchów oddechowych i innych podstawowych parametrów organizmu. Analiza parametrów pozwala na stwierdzenie czy pacjent jest zagrożony chorobą i czy wymaga dalszych badań i leczenia.

Pacjent, który chciałby skorzystać z diagnostyki bezdechu sennego w naszej firmie winien w pierwszej kolejności umówić się na wizytę.

 

Termin wizyty można ustalić w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00:

 • Telefonicznie: 666 629 038 
 • Osobiście w punkcie:
  STANMED24
  41-500 Chorzów, ul. Św. Pawła 11 pok. 236 (piętro 2)


Stanmed24 oferuje badanie poligraficzne wykonywane w domu pacjenta!

W ustalonym dniu pacjent zgłasza się do siedziby naszej firmy w Chorzowie, opłaca koszt badania i podpisuje umowę użyczenia sprzętu medycznego. Następnie specjalnie wyszkolona osoba, pracownik naszej firmy, podłącza pacjentowi aparat diagnostyczny, z którym udaje się on do domu. Następnego dnia (po całonocnym badaniu) pacjent oddaje rejestrator w siedzibie Stanmed24.

Z wynikiem badania pacjent powinien zgłosić się na konsultację do lekarza specjalisty, podczas której doktor omawia wynik badania i ustala z pacjentem dalsze postępowanie terapeutyczne. W tym miejscu również możemy pomóc Państwu w znalezieniu najszybszego z możliwych w danym momencie terminów wśród lekarzy specjalistów.
 
Pacjent, u którego badanie poligraficzne potwierdziło obrturacyjny bezdech śródsenny może w siedzibie naszej firmy mieć również dopasowaną tzw. protezę powietrzną C-PAP, dzięki której podczas snu będzie dotleniony, a sen będzie odbywać się bez zakłóceń.

Obrazek ilustrujący zjawisko bezdechu sennego

Bezdech to zatrzymanie oddychania w trakcie snu, które trwa najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Dochodzi wtedy do szybkiego obniżenia poziomu tlenu we krwi, który powoduje przebudzenie oraz przywrócenie oddychania. Wyrwania ze snu często są nieświadome i można je wykryć tylko za pomocą specjalistycznej aparatury. Niedotlenienie jest powodem dolegliwości i powikłań chorobowych, zaś towarzyszące bezdechom przebudzenia ze snu, powodują zmęczenie i nadmierną senność w ciągu dnia.

Może być to przyczyną wielu chorób, takich jak:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zmiana rytmu pracy serca,
 • niedotlenienie serca powodujące chorobę wieńcową oraz zawały,
 • zaburzenia stężenia cukru i cholesterolu we krwi,
 • udar mózgu,
 • senność i stałe zmęczenie, zasypianie w ciągu dnia (np. podczas jazdy samochodem).

Bezdech powoduje:

 • wzrost skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi nawet o 30%,
 • zaburzenia rytmu serca poprzez cykliczne przyspieszenia,
 • zwolnienia czynności serca.

Objawy bezdechu:

 • chrapanie,
 • ruchy kończyn i ciała jako bodziec do przerwania cyklu bezdechu ból głowy,
 • uczucie zmęczenia po obudzeniu,
 • częste nocne oddawanie moczu,
 • suchość w gardle, duszności,
 • częste przebudzenia.

Chrapanie jest najczęstszym objawem bezdechu. Polega na wibracji miękkich tkanek w obrębie gardła środkowego, przy niecałkowitym zamknięciu górnych dróg oddechowych. Inne dźwięki powstające w czasie snu to: dmuchanie, syczenie czy świszczenie. Na chrapanie wpływa też pozycja ciała podczas snu. Spanie na plecach wyraźnie nasila go (wynika to z opadania języka pod wpływem jego własnego ciężaru).

Otyłość sprzyja chrapaniu (jeśli obwód szyi jest większy niż 42 cm, chrapanie i bezdech jest prawdopodobne). Również spożycie alkoholu nasila chrapanie (zwiotczenie mięśni budujących ściany gardła, zmniejszone napięcie języka), ale też tłumi mechanizmy obronne, wiodące do przebudzenia organizmu w czasie bezdechów.


Znane są trzy rodzaje bezdechu:

 • Obturacyjny bezdech w czasie snu (Obstrative Apnea):

  polega na całkowitym zatrzymaniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe, spowodowane chwilowym zamknięciem dróg oddechowych na poziomie migdałków, podniebienia, nasady języka i gardła. Przyczyną jest zwiotczenie mięśni, budowa anatomiczna i ujemne ciśnienie w czasie wdechu (tzn. wzrost oporności górnych dróg oddechowych).

  O obturacyjnym zespole bezdechu można mówić, jeśli zjawisko blokowania przepływu powietrza (indeks – RDI / AHI tzn. średnia częstość bezdechów i spłyceń oddechów w ciągu godziny snu) występuje częściej niż 10 razy w ciągu godziny i trwa dłużej niż 10 sekund oraz wywołuje spadek saturacji co najmniej o 4 (3)%. Wartości RDI > 5 (10) pozwalają na rozpoznanie zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, który dzieli się na:

  • lekki (RDI < 15),
  • umiarkowany (RDI < 30),
  • ciężki (RDI > 30).
 • Centralny bezdech w czasie snu (Central Apnea):

  polega na braku przepływu impulsów nerwowych do mięśni oddechowych, następuje zatrzymanie w czasie bezdechu ruchów klatki piersiowej i brzucha (przepony), brak jest przepływu powietrza w drogach oddechowych, trwającym dłużej niż 5 s i ma miejsce spadek saturacji co najmniej o 4%.

 • Mieszany bezdech w czasie snu (Mix Apnea):

  łączy objawy bezdechu śródsennego centralnego i obturacyjnego przejawia się przerwą w chrapaniu i przepływie powietrza do płuc oraz brak ruchów klatki piersiowej i brzucha.


Sposoby rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego:

 • Skala senności/Eporth (wywiad – ankieta) – pozwala na zakwalifikowanie pacjentów do grupy ryzyka,
 • Pulsoksymetria – zapis saturacji podczas snu (metoda mało obiektywna, nie pozwala na rozróżnienie rodzaju bezdechu),
 • Aparat jednokanałowy/dwu kanałowy do rejestracji SpO2, przepływu powietrza i chrapania, w celu wstępnej diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, przy wykorzystaniu kaniuli nosowej,
 • Badanie przesiewowe (ambulatoryjne) – umożliwia rejestrację i analizę parametrów takich, jak: przepływ powietrza, chrapanie, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, SpO2, częstotliwości rytmu serca HR, położenia ciała, aktywności nóg i innych. Można go wykonać zarówno w warunkach klinicznych jak i domowych, pod nieobecność personelu obsługującego aparat. Metoda jest prosta, np. aparaty Embletta, pozwalają na analizę bezdechu (OA, CA, MA), desaturacji SaO2 indeks, korelacji indeksu RDI z indeksem desaturacji, zmienności HR w czasie snu, analizę chrapania, zależności bezdechu od pozycji ciała oraz obliczenia indeksów AI, HI, RDI i BMI,
 • Badanie polisomnograficzne PSG jest dokładniejsze, ale co zatem idzie i droższe – (Embla REMLOGIC) - umożliwia rejestrację danych fizjologicznych (tj.: EEG, EOG, EMG) pozwalających oceniać strukturę i jakość snu (REM, NREM (I, II, III, IV fazy NREM), Wake) mikro przebudzeń oraz rejestrację parametrów kardiologicznych oddechowych, jak w badaniach przesiewowych (przepływ powietrza, chrapanie, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, SpO2, częstotliwości rytmu serca HR, położenia ciała, aktywności nóg i inne). To badanie może być przeprowadzone w warunkach klinicznych jak i domowych.

Przebieg leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu:

 • Pierwszym zaleceniem jest redukcja masy ciała poprzez wprowadzenie odpowiedniej diety.
 • U części chorych, wystarcza tylko zmiana ułożenia ciała (leżenie na boku, można to osiągnąć np. przez wszycie piłki tenisowej w plecy pidżamy).
 • Najbardziej skuteczną metodą leczniczą jest używanie aparatu do wytwarzania dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).

Działanie aparatu:

Słup powietrza, powstający w drogach oddechowych, zapobiega zapadaniu się miękkich części gardła i podniebienia, a to z kolei nie pozwala na powstawanie bezdechów i chrapania.


Po raz pierwszy użyto CPAP w 1981 roku.


Zalety aparatów CPAP to:

 • prostota stosowania,
 • niewielki koszt,
 • wysoka skuteczność kliniczna.

Każdy z pacjentów powinien odbyć konsultację laryngologiczną, żeby wykluczyć morfologiczne zmiany w obrębie górnych dróg oddechowych, predysponujące do powstawania bezdechów i chrapania (do zastosowania są też operacje: septo i konchoplastyka nosa, tonsilektomia i najbardziej zaawansowana procedura – UPPP (uvulopalatopharyngoplastyka) o największej skuteczności leczenia, dają one szansę wyleczenia około 30 % chorych).

Choroba dotyka ponad 4% mężczyzn i 2% kobiet w grupie powyżej 40 lat. Najczęściej są to osoby otyłe, z wrodzonymi lub nabytymi wadami budowy twarzy i czaszki, głośno chrapiące i cierpiące na zmęczenie i senność w czasie dnia, zasypiające wbrew własnej woli. 

Dodatkowe informacje o bezdechu sennym:

 • OBTURACYJNY BEZDECH SENNY - Iwona Ciuba SP Szpital Wojewódzki im. Papież a Jana Pawła II w Zamościu
   

   
 • Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) u dorosłych
   

   
 • Obturacyjny bezdech senny - zasady diagnostyki i leczenia
   

   
Timago ResMed Sefam GCE Nidek